Hosting là gì?Hosting (hay web hosting) là một dịch vụ online giúp bạn xuất bản website hoặc ứng dụng web lên Internet. Khi bạn đăng ký dịch vụ hosting, tức là bạn thuê mộ chỗ đặt trên server chứa tất cả các files và dữ liệu cần thiết như: Hình ảnh, video, văn bản, nội dung,… để website của bạn chạy được.

Dưới đây là bảng giá hosting mà websitegiatot.net chúng tôi cung cấp:

Bảng giá Hosting linux

Hosting cá nhân +
50.000đ
/Tháng
Dung lượng: 2000MB
Băng thông: 50GB
Domain: 2
Email: 20
Database: 5
Domain Alias: 10
SSL: Free
Mua ngay
Hosting doanh nghiệp +
100.000đ
/Tháng
Dung lượng: 5000M
Băng thông: Không giới hạn
Domain: 3
Email: 30
Database: 10
Domain Alias: 15
SSL: Free
Mua ngay
Hosting doanh nghiệp
60.000đ
/Tháng
Dung lượng: 3000M
Băng thông: Không giới hạn
Domain: 5
Email: 60
Database: 15
Domain Alias: 20
SSL: Free
Mua ngay
Hosting TMDT
200.000đ
/Tháng
Dung lượng: 10GB
Băng thông: Không giới hạn
Domain: 10
Email: 100
Database: 30
Domain Alias: 50
SSL: Free
Mua ngay
Hosting TMDT +
300.000đ
/Tháng
Dung lượng: 20GB
Băng thông: Không giới hạn
Domain: 20
Email: 150
Database: 50
Domain Alias: Không giới hạn
SSL: Free
Mua ngay

Bảng giá Hosting window

Hosting cá nhân +
50.000đ
/Tháng
Dung lượng: 2000MB
Băng thông: 50GB
Domain: 2
Email: 20
Database: 5
Domain Alias: 10
SSL: Free
Mua ngay
Hosting doanh nghiệp
60.000đ
/Tháng
Dung lượng: 3000M
Băng thông: Không giới hạn
Domain: 3
Email: 30
Database: 10
Domain Alias: 15
SSL: Free
Mua ngay
Hosting doanh nghiệp +
100.000đ
/Tháng
Dung lượng: 5000M
Băng thông: Không giới hạn
Domain: 5
Email: 60
Database: 15
Domain Alias: 20
SSL: Free
Mua ngay
Hosting TMDT
200.000đ
/Tháng
Dung lượng: 10GB
Băng thông: Không giới hạn
Domain: 10
Email: 100
Database: 30
Domain Alias: 50
SSL: Free
Mua ngay
Hosting TMDT +
300.000đ
/Tháng
Dung lượng: 20GB
Băng thông: Không giới hạn
Domain: 20
Email: 150
Database: 50
Domain Alias: Không giới hạn
SSL: Free
Mua ngay

Bảng giá máy chủ ảo - VPS

Máy chủ ảo - VPS Pro 1
500.000đ
/Tháng
CPU: 4 core
RAM: 2G + 1G (Thanh toán 1 năm)
Dung lượng: 80G SSD
Địa chỉ IP: 1
Băng thông: Không giới hạn
Miễn phí DirectAdmin Cpanel
Hỗ trợ SSL miễn phí
Mua ngay
Máy chủ ảo - VPS Pro 2
600.000đ
/Tháng
CPU: 4 core
RAM: 3G + 1G (Thanh toán 1 năm)
Dung lượng: 150G SSD
Địa chỉ IP: 1
Băng thông: Không giới hạn
Miễn phí DirectAdmin Cpanel
Hỗ trợ SSL miễn phí
Mua ngay
Máy chủ ảo - VPS Pro 3
700.000đ
/Tháng
CPU: 6 core
RAM: 4G + 1G (Thanh toán 1 năm)
Dung lượng: 200G SSD
Địa chỉ IP: 1
Băng thông: Không giới hạn
Miễn phí DirectAdmin Cpanel
Hỗ trợ SSL miễn phí
Mua ngay
Máy chủ ảo - VPS Pro 4
900.000đ
/Tháng
CPU: 8 core
RAM: 8G + 1G (Thanh toán 1 năm)
Dung lượng: 300G SSD
Địa chỉ IP: 2
Băng thông: Không giới hạn
Miễn phí DirectAdmin Cpanel
Hỗ trợ SSL miễn phí
Mua ngay

Tính năng