Hướng dẫn của Google về nội dung do người dùng tạo (User Generated Content – UGC)

Hướng dẫn của Google về nội dung do người dùng tạo (User Generated Content – UGC) phác thảo các cách chính xác để kết hợp nội dung do khách truy cập trang web gửi.

user generated content

Hướng dẫn mới của Google đề cập đến các cách được chấp nhận để kết hợp nội dung do người dùng tạo (UGC) trên trang web của bạn để đảm bảo bạn đang tuân thủ các nguyên tắc của công ty.

Để hỗ trợ các trang web sử dụng đúng UGC, Google đã tạo một đồ họa thông tin với sơ đồ có / không và trình khắc phục sự cố tương tác.

Biết cách sử dụng loại nội dung này đúng cách rất quan trọng vì Google coi nó giống như nội dung chính của trang web.

Điều đó có nghĩa là nội dung chất lượng thấp do người dùng tạo có thể kéo chất lượng tổng thể của trang web xuống.

Tệ hơn nữa, UGC spam có thể dẫn đến hình phạt của Google nếu nó không được kiểm duyệt.

Bạn cũng cần chú ý đến nội dung mà người dùng đang gửi nếu bạn chạy quảng cáo trên trang web của mình, như Google giải thích:

“Nhưng nếu nhà xuất bản muốn chạy quảng cáo trên các trang có nhận xét của người dùng xuất hiện, thì tất cả nội dung trên các trang đó – bao gồm cả nhận xét – phải tuân theo Chính sách dành cho nhà xuất bản của chúng tôi.

Các nhà xuất bản chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các phần nhận xét, diễn đàn, bài đăng trên mạng xã hội hoặc bất kỳ thứ gì khác mà người dùng tạo trên trang web hoặc ứng dụng của họ tuân thủ Chính sách chương trình của chúng tôi. Nội dung này cũng phải tuân theo các Hạn chế dành cho nhà xuất bản của chúng tôi. ”

Các trang web không có nghĩa vụ phải cho phép UGC, cũng như không có bất kỳ lợi ích cố hữu nào khi làm như vậy.

Tuy nhiên, nhận xét do người dùng gửi có thể là một cách hiệu quả để thúc đẩy thảo luận và tương tác xung quanh các bài báo và nhiều nhà xuất bản chọn cho phép điều đó.

Việc cho phép nội dung từ khách truy cập trang web có những ưu và nhược điểm và sơ đồ của Google có thể giúp bạn quyết định xem điều đó có đáng để gặp rắc rối hay không.

Tôi có nên cho phép UGC trên trang web của mình không?

Lưu đồ của Google bắt đầu với câu hỏi: Bạn có định kết hợp UGC không?

Nếu câu trả lời là có, thì Google yêu cầu bạn xem xét những điều sau:

“Với tư cách là nhà xuất bản, bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả nội dung trên trang web hoặc ứng dụng của bạn tuân thủ tất cả các chính sách chương trình hiện hành của chúng tôi trên tất cả các trang mà mã quảng cáo của Google xuất hiện. Điều này bao gồm các nhận xét được người dùng thêm vào các trang của bạn. ”

Với suy nghĩ đó, Google hỏi: “Tôi có định tự quản lý việc này không?”

Nếu câu trả lời của bạn là có, thì Google muốn bạn xem xét khối lượng công việc liên quan đến việc kiểm duyệt nó.

Để hỗ trợ bạn, Google đã đưa ra một danh sách các chiến lược để quản lý UGC.

Xem thêm: Dịch vụ content marketing

6 Chiến lược Quản lý UGC

1. Xuất bản chính sách nội dung: Người dùng của bạn phải được thông báo điều gì được phép và điều gì không.

2. Tuyển dụng người kiểm duyệt người dùng: Tranh thủ cộng đồng giúp gắn cờ nội dung không phù hợp.

3. Thường xuyên xem lại UGC: Dành thời gian để xem lại các trang của bạn.

4. Thêm liên kết để báo cáo nội dung xấu: Thêm liên kết “Báo cáo vi phạm” để cho phép người dùng của bạn báo cáo nội dung có vấn đề.

5. Tự động quá trình kiểm duyệt: Dựa trên loại nội dung trên trang web của bạn, bạn có thể tạo bộ lọc để tự động phát hiện một số nội dung nhất định.

6. Sử dụng CAPTCHA: Trước khi người dùng có thể gửi nội dung, hãy đảm bảo rằng họ là con người chứ không phải bot bằng cách sử dụng CAPTCHA.

Ngoài ra, nếu bạn không muốn hoặc không thể kiểm duyệt chặt chẽ nội dung mà mọi người gửi đến trang web của bạn, Google cho biết bạn luôn có thể thay đổi thiết kế trang web của mình.

Thay vì để các nhận xét hiển thị trên cùng một trang với nội dung chính, bạn có thể mở các nhận xét trong một cửa sổ mới.

Nguồn: https://www.searchenginejournal.com/googles-guide-to-user-generated-content-ugc/429655/

Rate this post
Chat Facebook