External Link – Liên kết ngoài là gì?

External link – Liên kết ngoài là gì?

External link(Liên kết ngoài) là các liên kết trỏ đến bất kỳ tên miền nào khác với tên miền mà liên kết tồn tại trên (nguồn). Theo thuật ngữ của dân SEO, nếu một trang web khác liên kết đến bạn, đây được coi là một liên kết bên ngoài đến trang web của bạn. Tương tự, nếu bạn liên kết ra một trang web khác, đây cũng được coi là liên kết ngoài.

Ví dụ: <a href=”http://www.external-domain.com/”> external links </a>

Định dạng tối ưu
Sử dụng các từ khóa mô tả trong văn bản liên kết phản ánh cùng một chủ đề hoặc các từ khóa mà trang mục tiêu đang cố gắng nhắm mục tiêu. Không nhất thiết phải sử dụng cùng một văn bản từ khóa mỗi lần — trên thực tế, làm như vậy có thể kích hoạt trình phát hiện spam. Thay vào đó, hãy cố gắng tạo ra nhiều loại văn bản liên kết giúp nâng cao ngữ cảnh và khả năng sử dụng cho người dùng của bạn — và cho cả công cụ tìm kiếm.

Liên kết bên ngoài được xác định

Liên kết ngoài là một liên kết trỏ đến tên miền bên ngoài.

Các SEO hàng đầu tin rằng các liên kết bên ngoài là nguồn sức mạnh xếp hạng quan trọng nhất.
Các liên kết bên ngoài vượt qua công bằng liên kết (sức mạnh xếp hạng) khác với liên kết nội bộ vì các công cụ tìm kiếm coi chúng như phiếu bầu của bên thứ ba.
Các SEO hàng đầu không tin rằng thuộc tính liên kết “tiêu đề” được sử dụng cho mục đích xếp hạng.

Thực hành tốt nhất về SEO

Dữ liệu khảo sát về yếu tố xếp hạng của công cụ tìm kiếm đã chỉ ra rằng nhận được các liên kết bên ngoài là mục tiêu quan trọng nhất để đạt được thứ hạng cao. Điều này xuất phát từ ý tưởng rằng các liên kết bên ngoài là một trong những số liệu khó thao tác nhất và do đó, một trong những cách tốt nhất để các công cụ tìm kiếm xác định mức độ phổ biến của một trang web nhất định. Ý tưởng này lần đầu tiên được sử dụng bởi công cụ tìm kiếm thời kỳ đầu Alta Vista và sau đó được Google cải tiến.

Google lần đầu tiên tạo dấu ấn bằng cách giới thiệu đến cộng đồng Stanford với PageRank (một thuật toán được phát triển bởi người đồng sáng lập Google Larry Page). Thuật toán này tính các liên kết là phiếu bầu cho sự phổ biến. Các trang có nhiều liên kết trỏ đến nhất được coi là phổ biến nhất. Khi chúng được coi là có liên quan cho một truy vấn cụ thể, các trang phổ biến nhất và có liên quan sẽ trở thành trang đầu tiên được liệt kê trong kết quả của Google. Mặc dù ngày nay thuật toán này phức tạp hơn nhiều, nhưng nó vẫn có khả năng bao gồm khái niệm liên kết bên ngoài như phiếu bầu.

Ngày nay, các công cụ tìm kiếm chính sử dụng nhiều số liệu để xác định giá trị của các liên kết bên ngoài. Một số chỉ số này bao gồm:

  • Độ tin cậy của miền liên kết.
  • Mức độ phổ biến của trang liên kết.
  • Mức độ liên quan của nội dung giữa trang nguồn và trang đích.
  • Văn bản liên kết được sử dụng trong liên kết.
  • Số lượng liên kết đến cùng một trang trên trang nguồn.
  • Số tên miền gốc liên kết đến trang đích.
  • Số lượng các biến thể được sử dụng làm văn bản liên kết đến các liên kết đến trang mục tiêu.
  • Mối quan hệ quyền sở hữu giữa miền nguồn và miền đích.

Ngoài các chỉ số này, các liên kết bên ngoài rất quan trọng vì hai lý do chính:

1. Mức độ phổ biến

Trong khi lưu lượng truy cập là một thước đo “lộn xộn” và khó để các công cụ tìm kiếm đo lường chính xác (theo các kỹ sư tìm kiếm của Yahoo!), các liên kết bên ngoài vừa là thước đo ổn định hơn vừa là thước đo dễ đo hơn. Điều này là do số lượng lưu lượng truy cập được chôn trong nhật ký máy chủ riêng trong khi các liên kết bên ngoài hiển thị công khai và dễ dàng lưu trữ. Vì lý do này và lý do khác, các liên kết bên ngoài là một số liệu tuyệt vời để xác định mức độ phổ biến của một trang web nhất định. Chỉ số này (gần giống với Xếp hạng trang của thanh công cụ) được kết hợp với các chỉ số về mức độ liên quan để xác định kết quả tốt nhất cho một truy vấn tìm kiếm nhất định.

2. Mức độ liên quan

Các liên kết cung cấp các manh mối liên quan rất có giá trị cho các công cụ tìm kiếm. Văn bản neo được sử dụng trong các liên kết thường được viết bởi con người (người có thể giải thích các trang web tốt hơn máy tính) và thường phản ánh rất cao nội dung của trang được liên kết đến. Nhiều khi đây sẽ là một cụm từ ngắn (ví dụ: “hãng máy bay tốt nhất”) hoặc URL của trang mục tiêu (ví dụ: https://www.vietnamairlines.com/ … trang đích và nguồn, cũng như tên miền được trích dẫn trong liên kết cũng cung cấp các số liệu liên quan có giá trị cho các công cụ tìm kiếm. Các liên kết có xu hướng trỏ đến nội dung liên quan. Điều này giúp các công cụ tìm kiếm thiết lập các trung tâm tri thức trên Internet mà sau đó chúng có thể sử dụng để xác nhận tầm quan trọng của một tài liệu web nhất định.

>> Tham khảo thêm: Tìm hiểu Internal Links

Nguồn: https://moz.com/learn/seo/external-link

Rate this post
Chat Facebook